Универсален препарат срещу насекоми СНАЙПЕР

Код на продукта:  
4.50 - 88.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Подходящ за конвенционално пръскане.
Мигновен ефект след първа обработка.
Борба с летящи насекоми (мухи, комари).
Борба с пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи).
Разклати преди употреба.
Активно вещество:
Емулсионен концентрат: Циперметрин + Тетраметрин + Пиперонил Бутоксид.
Готов за употреба пулвелизатор: Циперметрин + Тетраметрин + Пиперонил Бутоксид (без мирис).


Област на приложение: За борба с летящи (мухи, комари) и пълзящи (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) в дома, офиса, ресторанта, обекти с обществено предназначение (училища, болници, кина, театри, къмпинги, хотели, индустриални сгради, складове, магазини), обекти за производство и търговия с храни (помещения за хранене, кухни), сгради използвани в животновъдството – ферми, септични ями, компостницици, депа за отпадъци, средства за обществен транспорт, товарни автомобили и микробуси  и на открито.

Начин на употреба: Биоцида е концентрат, от който се приготвят работни разтвори. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни, храни, напитки. Да се покрият или отстранят аквариуми, терариуми. Да се спре въздушния филтър на аквариума.

Използване на закрито:
Срещу пълзящи  насекоми: Като воден разтвор в концентрация 1.5% - 2%. Или 150 - 200 мл. в 10 л. вода. Разходна норма: 1 л. работен разтвор на 10 м².
Срещу хлебарки, дървеници, бълхи - пръска се на тъмните и влажни места (под и зад мебели, електроуреди и др.).
Срещу  мравки - пръска се в цепнатини и пролуки през, които мравките минават, по первази на прозорци, под врати, касите на вратите, терасите.
За ползване като студен аерозол за студена дезинсекция (ULV) на закрито срещу летящи насекоми: под форма на воден разтвор в концентрация 5%. Разходна норма: 1 л. разтвор на 2500 м³.
 
Използване на открито:
За третиране на повърхности срещу пълзящи насекоми с пръскачка с ниско налягане: под форма на воден разтвор 1.5% - 2%. Или 150 - 200 мл. в 10 л. вода. Разходна норма: 1 л. работен разтвор на 10 м².

Контрол на кърлежи на открито: Тревните площи да се окосят предварително. Ползвайте дозите за използване на открито.

Контрол на роенето на летящи насекоми (комари, мухи и т.н.): чрез автоматичен пулверизатор под форма на воден разтвор в концентрация 0.5%.  Или 50 мл. на 10 л. вода / 100 мл. на 20 л. вода. Пръскайте повърхностите така, че да не се образуват капки!
 
Интервал между обработките: Обработките може да се повтори при необходимост. 

Достъп на хора и животни до третиране зони: Населване след изсъхване и проветряване в  продължение на 60 минути. При третиране срещу кърлежи достъпът на третираните зони  за хора и животни се разрешава след 24 часа.
 
Категория на потребителите: Професионална и масова.

Опаковка: 1 л. / 500 мл. / 200 мл.


The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин