Препарат с бърз ефект срещу насекоми СНАЙПЕР 10 ЕК

Код на продукта:  
19.00 - 59.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Препарат с бърз ефект срещу летящи и пълзящи насекоми.
Идеален за конвенционално пръскане и периодични обработки.
Борба с летящи насекоми (мухи, комари).
Борба с пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи).
Активно вещество: Циперметрин - 10.0 гр./100 гр. Емулсионен концентрат

Област на приложение: Биоцид за борба с летящи (мухи, комари) и пълзящи (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) насекоми на открито, в битови сгради, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, трамспортни средства, животновъдни ферми, ветеринарни обекти, вкл. обекти за събиране, настаняване, отглеждане и транспортиране на животни.
Вид на биоцида- течност.

Описание на начина на употреба: От биоцида се приготвят водни работни разтвори. Прилага се чрез пръскане с гръбни, ръчни и моторни пръскачки.

Работен разтвор: 100 мл. от биоцида се разтварят в 5 л. вода (концентрация на активното вещество в работният разтвор 0.2%).
Преди употреба пръскачката да се разклати добре. Помещенията се изпразват от хора, домашни животни, домашни любимци, аквариуми, храни, напитки и др. Затварят се вратите и прозорците. Пръска се от разстояние не повече от 1 м. навсякъде, където членестоногите са видими, крият се или преминават.
Против хлебарки, дървеници, бълхи - пръска се на тъмни и влажни места (под и зад мебели, легла, електроуреди и др.).
Против мравки - пръскат се цепнатините и пролуките, през които преминават по первази на прозорци, под вратите, касите на вратите, тераси.
Против кърлежи - площно третиране на открито. Преди обработка тревните площи трябва да се окосят.
Против летящи насекоми (мухи, комари) - пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат.

Разходна норма: 5 л. работен разтвор / 100 м2 повърхност.
Интервал между обработките: Третирането може да се повтори при необходимост.
Достъп на хора и животни до третираните зони: След третиране на закрито, помещенията се проветряват в продължение на не по малко от 1 час. При площно третиране срещу кърлежи - след 24 часа.

Категория на потребителите: Професионална.

Опаковка: 1 л. / 500 мл. / 200 мл.


The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин