МАСТЕРЦИД МИКРО - препарат срещу мухи

Код на продукта:  
37.90 - 119.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Препарат срещу мухи. Без миризма, без следи.
Дълго остатъчно действие. Подходящ за аерозолна обработка.
Единствения, регистриран за борба с кокошинки и брашнен бръмбар.
За борба срещу комари, тигрови комари, мухи, молци.
Активно вещество: Циперметрин+Тетраметрин+Пиперонил+Бутоксид Микрокапсула.

Микрокапсуиран продукт за вътрешна и външна употреба. Създаден по най-нова технология - активните субстанции са вътре в био-разградима микрокаспула. При затопляне на околната среда капсулата отваря и позволява на активните субстанции да действат в третираните участъци. При понижаване на температурата капсулата затваря и спестява „изпарението“ на продукта.  Това позволява удължаване времетраенето на после пръскащият ефект. Едно пръскане трае около 30 дни. Освен това, капсулите полепват по крачетата на насекомите и се постига продукта да достигне в местата където са леговищата им чрез самите тях. Не цапа, не мирише, не дразни по време на обработка.

Област на приложение: Инсектицид-акарицид за борба с летящи (комари, тигрови комари, мухи, молци) и пълзящи (хлебарки, мравки) насекоми, кърлежи, кокошинки (Dermanyssus gallinae), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum) за прилагане на открито и закрито в обществени, промишлени и селскостопански зони, градски  и крайградски зони, жилища, училища и детски градини, казарми, спортни зали, театри, кина, чакални на гари и летища, курорти, хранителни предприятия, къмпинги, ресторанти, хотели, болници, хосписи, складове и магазини за хранителни стоки, конюшни, животновъдни обекти, приюти за животни, складове и помещения за производството и съхранението на цигари и тютюн, пристанищни площи и съоръжения, транспортни съоръжения. Продуктът се препоръчва и за контрол на комари в зелени градини, зелени площи, декоративни храсти, жив плет, дървета от улично озеленяване в обществени и частни зелени площи.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: МАСТЕРЦИД МИКРО се прилага с ръчна или моторна пръскачка или чрез електрически агрегат за топъл и студен аерозол. Препоръчителна разходна норма при обработване с ръчна или моторна пръскачка 1 L разтвор на 10 m2 повърхност.
На закрито: да се третират най-вече краищата на помещенията - первази, ъгли, пукнатини; задна част на мебели, кухни, печки, хладилници, места за съхраняване на отпадъци, тоалетни и места, където обикновено присъстват или преминават насекоми.
Преди обработката помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.
На открито: продукта се нанася върху стени, прозорци, первази, прагове, стрехи, огради, местата за складиране на отпадъци. За да се предотврати повторно нападение на интериора, препоръчително е продукта да се прилага по цялото протежение на външния периметър на отстояние до 1 метър, както и стените на височина до около 1 метър.
Продуктът се препоръчва и за контрол на комари в зелени градини, зелени площи, декоративни храсти, жив плет, дървета от улично озеленяване в обществени и частни зелени площи.

Дози на приложение:
Летящи насекоми (комари и молци): разредете 5-10 ml продукт в 1 L вода (0.5-1%) в зависимост от нападението. Повишената доза е предназначена за контрол на мухи. При прилагане за контрол на комари е препоръчително да се навлажни равномерно растителната повърхност, без да се образуват капки.
Пълзящи насекоми (хлебарки, мравки): разредете 10-30 ml продукт в 1 L вода (1-3%) в зависимост от нападението и вида на насекомите. Високата доза е предназначена за контрол на хлебарки и за третиране на абсорбиращи повърхности. Не се превишавайте препоръчителната доза.
Молци: продуктът може да бъде смесен в концентрация 3-5 % с гликолови разтворители (300-500 ml за 10 L разтворител) за употреба чрез електрически агрегат за топъл и студен аерозол при доза 0.5-1 L разтвор за всеки хектар или 0.5-2 L за 1000 m3. Да се обработва без присъствие на животни или храни.
Кокошинки (Dermanyssus gallinae): разредете 50-100 ml продукт на 10 L вода (0.5-1%) в зависимост от степента на нападение. Напръскайте повърхностите, които трябва да бъдат третирани, като се стараете работния разтвор да се разпредели равномерно. Пилагайте след основно почистване на постелята и преди ново зареждане. Пръскат се клетки, гнезда, стойки, като се обръща специално внимание на пода, ъглите и пукнатините.
Да не се прилага директно върху птиците или яйцата!
Брашнен бръмбар: разредете 50-100 ml продукт на 10 L вода (0.5-1%) в зависимост от степента на нападение. Обработват се празни помещения. 
Кърлежи: разредете 50-100 ml продукт на 10 L вода (0.5-1%) в зависимост от степента на нападение. Извършва се лощно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително.

Опаковка: 1 л. / 500 мл. / 200 мл.


The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин