Препарат против мухи и комари АЛФАСЕКТ (1 л.)

Код на продукта:  
143.00 лв.

Крайна цена с ДДС:За борба с летящи и пълзящи насекоми в битови и складови помещения.
Борба с мухи, комари и молци.
Препарат срещу хлебарки, мравки, дървеници.

Активното вещество: 6% Алфациперметрин Микрокапсула, принадлежащо към семейството на пиретроидите. Несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие. Действа върху централната и периферната нервна система в много ниски дози.
 
Област на приложение: Биоцид за борба с летящи (мухи, комари, молци) и пълзящи (хлебарки, мравки, дървеници) насекоми в битови сгради, обекти с обществено предназначение – хотели и ресторанти, кухни, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, птицеферми и транспортни средства (с възможност за проветряване).
 
Начин на употреба:
Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.
Нормална доза:
За рутинно третиране срещу летящи и пълзящи насекоми.
25 ml от биоцида се разрежда в 5 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.03%). Разходна норма: 1 L работен разтвор за 20 m2 повърхност.
Специална доза:
Когато се цели остатъчно действие и/или при замърсени или силно обсорбиращи повърхности се прилага следната доза:
50 ml от биоцидът се разреждат в 5 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.06%). Разходна норма: 1 L работен разтвор за 20 m2 повърхност.
 
Биоцидът се прилага чрез конвенционална ръчна или моторна пръскачка, подходяща за пръскане под формата на груб спрей. Необходимото количество биоцид се добавя към препоръчвания обем чиста вода и се разбърква добре. Нанася се върху повърхности, най-често посещавани от насекоми, като пукнатини, под и зад мебелите и оборудването.

Летящи насекоми: Нанася се върху повърхностите, върху които насекомите кацат (стени, тавани, рамки на врати и прозорци).
Хлебарки и други пълзящи насекоми: Пръска се около каналите, зад и под мебелите и оборудването. Ако насекомите влизат отвън, се напръсква преградна лента с ширина 10 cm  около вратите, прозорците и др.
Употреба в животновъдството: когато се използва в помещения, които са заети от птици, биоцидът трябва да се прилага не повече от два пъти на сезон. Да се прилага само под формата на груб спрей при ниско налягане. В постоянно обитаваните места биоцидът да се прилага само точково; в пукнатини и цепнатини; лентово, само на местата, в които насекомите се крият, преминават или почиват, а не в цялото помещение.

Преди обработката помещенията да се освободят от хора, животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума. Да се покрият резервоарите за питейна вода. Да не се замърсяват храни, прибори за хранене или повърхности, влизащи в контакт с храни. Да не се прилага директно върху селскостопански животни и птици.
Опасен за пчелите.
Незащитените лица и животни да се държат далече от третираните райони, докато повърхностите изсъхнат и помещенията се проветрят добре.

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост след 3-4 седмици.

Достъп на хора и животни до третираните зони: след проветряване в продължение на 12 часа.
 
Съхранение: Да се пази далеч от храна, напитки и фуражи.


The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин