Ефект Микротех PRO 25 мл АМПУЛИ

Код на продукта:  
6.00 - 18.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Специално разработена формула за постигане на дълготраен и силен ефект. Микрокапсулиран продукт. Изключително контактно действие и невероятен траен ефект /до 6 месеца/ багодарение на специална мемебрана, която позволява по- бавното освобождаване на активните вещества.  

Наименование на активните вещества:

Перметрин –  8 g/100 g (8 %)

Тетраметрин – 4 g/100 g (4 %)

Пиперонил бутоксид – 8 g/100 g (8 %)

 

Категория на потребителите: професионална и масова.

Област на приложение: Инсектицид за борба с летящи (комари, мухи) и пълзящи (хлебарки, мравки, бълхи) насекоми и кърлежи за прилагане на открито и закрито в бита, обекти с обществено предназначение (училища, болници, обществени сгради, детски градини, хотели, складове, индустриални сгради), обекти за производство и търговия с храни, ветеринарни обекти и ферми, транспортни средства и индустриални сгради.

Начин на употреба:

Биоцидът е концентрат, който се прилага под формата на водни работни разтвори с помощта на подходяща пръскачка (ръчна, гръбна и др.).

Продуктът е предназначен за употреба веднага след приготвяне на работния разтвор. Ефективността се постига за 48 часа.

Начин на употреба срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, бълхи): пръскат се местата, по които насекомите преминават или могат да се скрият, пукнатини, процепи и порьозни повърхности (напр. бетон) и непорьозни повърхности (като дърво, стъкло, керамични изделия, фаянс).

Употреба срещу летящи насекоми (комари, мухи): пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат.

Кърлежи: площно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително.

 

Дози на приложение:

Силно нападение

50 ml от продукта се разреждат в 5 L вода. Този разтвор е подходящ за третиране на повърхност с площ 100 m2.

Слабо нападение

25 ml от продукта се разреждат в 5 L вода. Този разтвор е подходящ за третиране на повърхност с площ 100 m2.

Остатъчно действие: Да се има предвид, че в резултат на микроенкапсулиращата мембрана, която позволява бавно освобождаване на активните вещества ефектът от третирането с продукта трае изключително дълго достигайки до 6 месеца. За постигане на това последействие се обработва двукратно, като между двете третирания повърхността се оставя да изсъхне.

 

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост.

 

Достъп на хора и животни до третираните зони: след изсъхване на повърхностите и проветрение в продължение на 60 минути.

След третиране срещу кърлежи на открито достъпът до третираните зони на хора и животни се разрешава след 24 часа.The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин