Препарат срещу дървояди XILIX Gel

Код на продукта:  
37.50 - 750.00 лв.

Крайна цена с ДДС:САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!!!
Препарат срещу дървояди XILIX Gel- разходна норма: 400мл/ 1кв. м.
1 Обща информация
1.1 Xilix gel е препарат против дървояди под формата на плътен бял гел. Готов за употреба. Съдържа пиретроид перметрин като активна съставка. Опаковка –бака 20л. Срок на годност 36 месеца от датата на производство. Производител: Adkalis, Франция.
1.2 Xilix gel е предназначен за ефективно унищожаване на вредители по дървесина: дървояди, корояди, дългороги бръмбари, дървесни бръмбари. Xilix гел се използва за профилактика и третиране на къщи от дървесина, рамкова конструкция, архитектурни паметници, хотели и други обекти.

2 Начин на приложение и разходна норма
2.1 Преди да приложите Xilix гел, е необходимо внимателно да го разклатите. Гелът трябва да се смесва с плавни движения или с помощта на специални устройства при ниски скорости.
Разходна норма:
Профилактика - 1 бака от 20 литра - на 90 m 2
Обработка - 1 бака от 20 литра - на 45 m 2
2.2 Подготовка за обработка.
Покрийте всички повърхности, които няма да бъдат третирани със защитно фолио.
Отстранете домашните любимци от помещенията по време на третирането.
Проверете дървената повърхност. Направете прорези на някои места, за да проверите дали дървото е здраво.
Уверете се, че дървото не е мокро. Оптималните условия за абсорбиране на гела са влажността на дървесината да не надвишава 25%.
Ако повърхността на дървото е покрита с лак или други препарати, съдържащи алкаидни смоли, които могат да попречат на нанасянето на гела, шлайфайте повърхността.
Ако се открие зараза в дървото, почистете засегнатите участъци от дървото (гниене) с брадвичка и твърда телена четка и отстранете праха. Прахът и остатъците по повърхността на здрава дървесина пречат на проникването на гела и намаляват ефективността на обработката.
В големи конструктивни елементи (диаметър на кръгла дървесина 30 cm или повече), както и в труднодостъпни места и фуги на конструкции, направете инжекционни отвори на разстояние 25-30 cm един от друг в шахматен ред. Използвайте свредло 4,5 - 9,0 mm.
ВАЖНО! Отворите трябва да бъдат пробити на 2/3 от дебелината на елемента, но не забравяйте да оставите поне 6 см дълбочина недопробити.2.3 Изпълнение на процедурата по обработка
По време на работа с препарата Xilix Gel е забранено да се яде, пие и пуши, трябва да се спазват правила за безопасност. Използвайте предпазно работно облекло, ръкавици (гумени или синтетични) и респиратори както при работа с продукта, така и при последващо почистване на третираните помещения!
Преди обработка храната, водата и съдовете трябва да се поставят в плътни контейнери и да се покрият с фолио или да се извадят от помещението. По време на обработката в помещението не трябва да има неупълномощени лица или животни.
Препаратът се нанася с помощта на автоматичен пистолет в зависимост от необходимата производителност. Необходимото налягане е 80-100 бара.
Препаратът против дървояди Xilix Gel се нанася на 2 слоя с интервал от 40-60 минути. Нанасянето на продукта на 2 слоя ще помогне да се избегне образуването на въздушни възглавници върху повърхността на дървото, предотвратяващи проникването на гела.
Xilix Gel се нанася с плавни движения, на равномерен слой. Правилната дебелина на слоя гел ви позволява да различите плътната му структура и в същото време не скрива цвета на дървото.
Възможно е препарата  да се нанася и с четка. Трябва да внимавате да не започне да тече и да капе. Гелът се нанася с плавни движения до стабилизиране на повърхността.
Използвайте естествени пукнатини върху дървената повърхност едновременно с подготвени пробити отвори за инжектиране на гел.
След работа е необходимо да съберете защитното фолио и да го изхвърлите. Измийте обилно оборудването със сапун,  изплакнете устата си и сменете дрехите си.
Пълният цикъл на абсорбиране на гела варира от 21 до 27 дни, в зависимост от вида и съдържанието на влага в дървото. Необходимо е да се гарантира, че през първия ден след третирането, преди гелът да проникне вътре, дървото не е изложено на външни фактори, като дъжд.
Производителят препоръчва прилагането на други препарати върху Xilix гел не по-рано от края на цикъла на абсорбция.
2.4 Контрол на качеството на обработката
Xilix гел съдържа флуоресцентен пигмент - след нанасяне и абсорбиране се вижда на ултравиолетова светлина. Това ви позволява да контролирате качеството на покритието, особено в труднодостъпни и слабо осветени места. Пигментът ще бъде видим до около 1 месец от датата на приложение на Xilix Gel, след което ще бъде деактивиран.

3 Предпазни мерки и предупреждения
Избягвайте контакт на продукта с храна и вода.
Не се допускат до работа с продукта лица под 18 години, бременни и кърмещи жени, лица с алергии и/или свръхчувствителност към продукта или неговите компоненти.
При работа с продукта и при последващо почистване на третираните помещения задължително използвайте лични предпазни средства: защитно работно облекло, гумени или синтетични ръкавици, респиратори.
Обработката на помещенията трябва да се извършва в отсъствието на хора, домашни любимци и птици. Храната, съдовете и аквариумите трябва да бъдат отстранени или внимателно покрити преди обработка. След третиране помещението трябва да бъде добре проветрено поне 1 час в отсъствие на хора.
Продуктът се съхранява в непокътната плътно затворена опаковка, далеч от огън и нагревателни уреди, отделно от хранителни продукти, лекарства и на недостъпно за деца място. Температура на съхранение от +5 o C до +30 o C.
След процедурата старателно измийте лицето и ръцете си със сапун и измийте оборудването.
Забранява се употребата на продукта в непосредствена защитна зона на водоеми, както и на територията на курорти, национални паркове и природни резервати.
Не изливайте останалото количество Xilix Gel в канализацията.
Да се ​​избягва изпускане в околната среда.
Съберете разлива.
 Да се ​​съхранява при температури от +5 o C до +30 o C.
 Изхвърлете съдържанието/опаковката в оторизирани организации в съответствие с националните/международните разпоредби.

4 Транспортиране и съхранение
Да се ​​съхранява само в оригиналната опаковка, добре затворена, при температура от +5 o C до +30 o C. Да не се допуска замръзване на продукта. Не премахвайте етикетите. Да се ​​пази далеч от деца! Срок на годност 36 месеца от датата на производство.
Всички действия, свързани с манипулирането и движението на продукта, трябва да се извършват при запазване целостта на отделните опаковки.
Избягвайте ситуации, които застрашават неконтролирана загуба на уплътнения на опаковката. Ако опаковката се разхерметизира или продуктът изтече е необходимо да се затвори източникът на теча и продуктът да се изсипе в празен съд. Разлятият продукт се поръсва с абсорбиращ материал (пясък),  събира се в контейнер и се изпраща за изхвърляне. Изплакнете зоната на замърсяване с вода. Извършвайте почистващи дейности при добра вентилация, използвайте защитно облекло.


 


Видео

The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин