Пента 250 Форте /PENTA FORTE 250 BEST

Код на продукта:  
18.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Микрокапсуиран продукт за вътрешна и външна употреба. Създаден по най-нова технология - активните субстанции са вътре в био-разградима микрокаспула. При затопляне на околната среда капсулата отваря и позволява на активните субстанции да действат в третираните участъци. При понижаване на температурата капсулата затваря и спестява „изпарението“ на продукта. Това позволява удължаване времетраенето на после пръскащият ефект. Едно пръскане трае около 42 дни. Освен това, капсулите полепват по крачетата на насекомите и се постига продукта да достигне в местата където са леговищата им чрез самите тях. Не цапа, не мирише, не дразни по време на обработка.

 

Наименование на активните вещества:

Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60 – 50 g/L

Имидаклоприд – 200 g/L

 

Категория на потребителите: професионална и масова.

 

Област на приложение: Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи (мравки, хлебарки, бълхи, кърлежи) насекоми на закрито (в битови сгради, помещения за поддръжка, производствени, търговски и офис помещения, складове, помещения за животновъдство, съоръжения за обществено ползване, хотели) и на открито.

 

Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: 2294-1/26.01.2018г.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.

▪ Определете точно необходимото количество работен разтвор, като имате предвид, че разходната норма е 1 L работен разтвор за 20 m2 повърхност, която ще се третира.

▪ Разклатете опаковката, за да разбъркате добре съдържанието.

▪ Пригответе работния разтвор съгласно таблицата:

 

Вредители

Концентрация на работния разтвор

Примерни указания за приготвяне на работния разтвор

мравки, мухи, комари и хлебарки

1 %

разредете 50 mL от продукта във вода, за да се получи общо 5 L разтвор

кърлежи и бълхи

0.5 %

разредете 25 mL от продукта във вода, за да се получи общо 5 L разтвор

 

▪ Започнете да пръскате. В случай на прекъсвания, преди да възобновите работа, разтвора трябва да се разбърка добре. Готовият за употреба разтвор не трябва да съхранява, а да се използва колкото е възможно по-скоро.

 

Концентрация на активните вещества в работния разтвор:

При разреждане 50 ml/5 L – имидаклоприд 0.2 %, циперметрин 0.05%;

При разреждане 25 ml/5 L – имидаклоприд 0.1 %, циперметрин 0.025%.

 

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

 

Контрол на летящи насекоми:

Мухи - пръскайте слънчеви повърхности по стени, прозорци, около лампи, колони, места, където се събират отпадъци, освен ако не се използват като фураж, и други места, където насекомите се събират и остават;

Комари – пръскайте сенчести, спокойни места, вдлъбнатини и ъгли на стените в и извън сградите.

Контрол на пълзящи насекоми:

Мравки, хлебарки, бълхи – пръскайте по пътеките на насекомите: зоните на первазите, вратите, зоните на вентилационните канали и каналите за централно отопление, както и пролуките и пукнатините, местата, в които насекомите гнездят (тъмни и влажни места, под и зад мебели, електроуреди, ъгли на стените, пукнтини по пода, зад дъски и т.н.) вътре и извън сградите.

Кърлежи: площно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително.

 

Забележка.

- Не нанасяйте върху прясно боядисани, варосани или измазани повърхности.

- Пълната ефективност на биоцида се постига 24 часа след третиране.

- След приключване на процедурата измийте внимателно с вода и почистващ препарат всички места, които биха имали евентуален контакт с кожата или храната.

Биоцидът е силно токсичен за пчели, експонирани директно на биоцида или на остатъци по цъфтящи култури и плевели.

Когато биоцидът се употребява на открито:

- да не се употребява по време на активна паша на пчели;

- да не се употребява в близост до кошери.

 

Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при повторно намножаване на насекоми.

Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение за не по-малко от 1 час.

След третиране на открито срещу кърлежи, достъпът е разрешен след 24 часа.The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин