Мастерцид 25 мл АМПУЛИ

Код на продукта:  
6.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Нов микрокапсуиран продукт за вътрешна и външна употреба. Създаден по най-нова технология - активните субстанции са вътре в био-разградима микрокаспула. При затопляне на околната среда капсулата отваря и позволява на активните субстанции да действат в третираните участъци. При понижаване на температурата капсулата затваря и спестява „изпарението“ на продукта. Това позволява удължаване времетраенето на после пръскащият ефект. Едно пръскане трае около 30 дни. Освен това, капсулите полепват по крачетата на насекомите и се постига продукта да достигне в местата където са леговищата им чрез самите тях. Не цапа, не мирише, не дразни по време на обработка.

 

Наименование на активните вещества:
Циперметрин (CAS No 52315-07-8) – 8 g/100 g (8 %) 
Тетраметрин (CAS No 7696-12-0) – 2 g/100 g (2 %) 
Пиперонил бутоксид (CAS No 51-03-6) – 6 g/100 g (6 %)

Категория на потребителите: професионална и масова.

Област на приложение: Инсектицид-акарицид за борба с летящи (комари, тигрови комари, мухи, молци) и пълзящи (хлебарки, мравки) насекоми, кърлежи, кокошинки (Dermanyssus gallinae), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum) за прилагане на открито и закрито в обществени, промишлени и селскостопански зони, градски и крайградски зони, жилища, училища и детски градини, казарми, спортни зали, театри, кина, чакални на гари и летища, курорти, хранителни предприятия, къмпинги, ресторанти, хотели, болници, хосписи, складове и магазини за хранителни стоки, конюшни, животновъдни обекти, приюти за животни, складове и помещения за производството и съхранението на цигари и тютюн, пристанищни площи и съоръжения, транспортни съоръжения. Продуктът се препоръчва и за контрол на комари в зелени градини, зелени площи, декоративни храсти, жив плет, дървета от улично озеленяване в обществени и частни зелени площи.


НАЧИН НА УПОТРЕБА:

MASTERCID MICRO се прилага с ръчна или моторна пръскачка или чрез електрически агрегат за топъл и студен аерозол.

На закрито: да се третират най-вече краищата на помещенията - первази, ъгли, пукнатини; задна част на мебели, кухни, печки, хладилници, места за съхраняване на отпадъци, тоалетни и места, където обикновено присъстват или преминават насекоми.

На открито: продукта се нанася върху стени, прозорци, первази, прагове, стрехи, огради, местата за складиране на отпадъци. За да се предотврати повторно нападение на интериора, препоръчително е продукта да се прилага по цялото протежение на външния периметър на отстояние до 1 метър, както и стените на височина до около 1 метър.
Продуктът се препоръчва и за контрол на комари в зелени градини, зелени площи, декоративни храсти, жив плет, дървета от улично озеленяване в обществени и частни зелени площи.

Дози на приложение:
Летящи насекоми (комари и молци): разредете 5-10 ml продукт в 1 L вода (0.5-1%) Повишената доза е предназначена за контрол на мухи. При прилагане за контрол на комари е препоръчително да се навлажни равномерно растителната повърхност, без да се образуват капки.
Пълзящи насекоми (хлебарки, мравки): разредете 10-30 ml продукт в 1 L вода (1-3%)  Високата доза е предназначена за контрол на хлебарки и за третиране на абсорбиращи повърхности. Не се превишавайте препоръчителната доза.

Кокошинки (Dermanyssus gallinae): разредете 50-100 ml продукт на 10 L вода (0.5-1%) в зависимост от степента на нападение. Напръскайте повърхностите, които трябва да бъдат третирани, като се стараете работния разтвор да се разпредели равномерно. Прилагайте след основно почистване на постелята и преди ново зареждане. Пръскат се клетки, гнезда, стойки, като се обръща специално внимание на пода, ъглите и пукнатините.
Брашнен бръмбар: разредете 50-100 ml продукт на 10 L вода (0.5-1%) в зависимост от степента на нападение. Обработват се празни помещения. 
Кърлежи: разредете 50-100 ml продукт на 10 L вода (0.5-1%) в зависимост от степента на нападение. Извършва се нощно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително.

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост.

Достъп на хора и животни до третираните зони:
При употреба на закрито след изсъхване на повърхностите и проветряване в продължение на 60 минути.
След третиране на открито достъпът до третираните зони на хора и животни се разрешава след 24 часа.

Инсектицид -

акарицид за борба с летящи и

насекоми, кърлежи, кокошинки,

малък брашнен бръмбар, за

прилагане на открито и закрито.

Циперметрин +тетраметрин +

Пиперонил бутоксид

Микрокапсулиран инсектицидThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.

Оценка на продукта


Абонирай се за нашия бюлетин